top of page

VI SUMMERAR 2021

Uppdaterat: 2 jan. 2022

Vi går mot ett nytt år även i FNF. För styrelsen och flera av er trogna volontärer så har 2021 varit ett händelserikt år som började med en rivstart. Valkampanjen, byggplanerna i norra Ljunghusen och flera aktiviteter var på agendan.
Ramslök och hassel i blom i norra Ljunghusen (Foto: David Carlson)

Daniel Johnsson (FNF) lämnar över 3800 namnunderskrifter

Det var en stor utmaning att organisera ideell utdelning av över 13 000 flyers till samtliga hushåll i Vellinge kommun under kampanjen. Men vi lyckades. Det var även en utmaning att tränga igenom bruset och den desinformation som växte sig starkare för varje dag på sociala medier från ett relativt fåtal men högljudda personer. Som tur var visste över 6 100 kommuninvånare att detta inte stämde som någon generell verklighet och röstade JA till att rädda kvar naturum och konsthallens verksamheter på Strandbaden. Detta hjälpte föga eftersom KD valde att rösta med Moderaterna, dock med en reservation att en alternativ placering skulle utredas. Denna utredning är nu klar och pekar inte helt oväntat på före detta godsmagasinet på Fädriften i Falsterbo. Naturvårdsföreningarna i kommunen var eniga i att bästa placeringen av någon form av natur-centrum givetvis ska ligga ”mitt i naturen”, ligga nära kollektivtrafik för att hålla god tillgänglighet samt inte göra anspråk på eller negativt påverka sin omgivning. Falsterbo Strandbad uppfyllde samtliga kriterier. Närmast därefter förespråkade vi området kring gamla LV4.


Nu har FNF blivit inbjudna att delta i att utveckla området runt det som nu heter Naturmagasinet. Visst är det svårt för oss att delta i något vi inte tror på, men vi kan inte heller bara sitta i vår hörna och strejka. Det gagnar ingen. Vi håller fast vid vår ståndpunkt samtidigt som vi föreslagit att det anläggs en större blomsteräng, håvningsdammar, bi-hotell och flera faunadepåer i området på Fädriften. Det bör inte plottras ner med en massa info-points. Man behöver guider och experter som ska stå för information och utlärning mot adekvat ersättning. Nu har Fädriften tyvärr förtätats senaste årtiondet och ”bykänslan” är minst sagt tveksam, likaså ”mitt i naturen känslan”. Vi tror dock på en större och mer lämplig satsning kommande åren och detta är enbart temporärt.


Utöver valkampanjen så har vi hunnit med att yttra oss rörande ett antal nya detaljplaner. Vår ståndpunkt är att gränsen är nådd och att vi säger JA till bevarandet och vården av våra natur- och friluftsområden. Bostäder får byggas på befintliga tomter och hårdgjorda ytor. Det kan inte kompromissas mer av flera olika skäl. I den andan bjöd vi i februari in lokalpolitiker till en rundvandring i norra Ljunghusen. Det blev både lyckat och trevligt. KD var enda partiet utöver Moderaterna som först var negativt inställda till att bevara naturområdet och istället ersätta det med höghus och villamattor. KD svängde dock och planen gick på återremiss på grund av slarvfel i plankartan, som märkligt nog inte stämde överens med planbeskrivningen. Norra Ljunghusens öde är fortsatt oklart men vi följer utvecklingen.

Rundvandring i norra Ljunghusen

Höghusen (4 våningar) och centrumanläggningen i Kanalskogen i Höllviken var ett annat större projekt där vi provade på en ny politikerrundvandring under december. Denna gång med representanter från Sjöscouterna, kommunen och L, SD, Mp, KD och C.


Rundvandringen var i det stora hela lyckad och vi kunde konstatera att merparten av oklarheterna och de negativa konsekvenserna kvarstår. Området är idag planlagt för fritidsändamål och är ett naturområde med påtagliga naturvärden som gränsar direkt till naturreservat. Detta är även intressant ur den nya striktare tolkning av art- och

Rundvandring i Kanalskogen

habitatsdirektivet som EU-domstolen kungjorde 2020 - 2021. Inte minst är hela området uppsatt som riksintresse för friluftsliv hos Naturvårdsverket. Centern och Moderaterna valde dock att ställa sig negativa till att bevara nuvarande ändamål med planområdet och röstade för 70 exklusiva insatslägenheter och en centrumanläggning som helt saknar behovsanalys och som kommer lägga sig som en 14 meter hög mur mellan vandringsleden och Falsterbokanalen. Allt som allt 4 hektar med tillkommande 500 fordon/bilresor per dygn. FNF har nu överklagat beslutet baserat på ovan faktum. Vi anser att området kan utvecklas men ska fortsatt vara planlagt för fritids- och friluftsändamål med naturupplevelser i fokus. Höllviken har inte många liknande områden kvar samtidigt som befolkningen ökar år efter år. Trafikökningen är även en stor fråga som vi inte anser att man respekterar utan tänker lösa det med att bygga ut väg 100 och anlägga höga bullerskydd. Detta är en fråga som påverkar hela Falsterbonäset. Övriga yttranden har handlat om ett 20-tal villor i Norra Håslöv som vi inte ansåg vara lämpligt i en gammal radby med ungefär lika många byggnader idag. Det är av stort kulturhistoriskt värde att de gamla radbyarna på slätten får behålla sin karaktär på samma sätt som den äldre stadskärnan i Skanör och Falsterbo. Planen röstades dock igenom. Vi har yttrat oss om skolbygget i Henriks Hage/Östra Höllviken där vi efter djupa efterforskningar anser att skolan är överdimensionerad och mest är en förberedelse för att bygga ut östra Höllviken med uppåt 1 000 bostäder. Givetvis på mark som idag är klass 9 - 10 jordbruksmark samt även där är sista resterna av Höllvikens öppna natur. Ett yttrande där vi ställde oss positiva var ombyggnaden av Triangeln i Skanör som är ett bra exempel på där vi kan tillföra ett mindre antal lägenheter utan att förstöra befintlig natur- och boendemiljö.


Som ni vet ägnar vi oss åt mycket mer än att driva folkomröstningar, yttranden och

överklaganden. Vi är även en rådgivande röst åt kommunen och Länsstyrelsen i frågor som rör våra intresseområden. Tack vare alla våra medlemmar och ytterst kompetenta expertråd kan vi hålla ett vakande och vårdande öga på naturområdena i kommunen och kontaktar berörd myndighet vid behov. Våra uppåt 50 aktiviteter är det viktigaste vi gör. Det är där vi träffar många av våra befintliga och blivande medlemmar. Det är där vi når ut med information och kunskap om vår fantastiska natur och kulturmiljö i Vellinge kommun. Titta gärna på vårt bild-kollage.


Vi har även tackat av Britt-Elise Björnhov för många uppskattade år som föreningens sekreterare och viktig samordnare för både aktiviteter och medlemsfrågor.


David Carlson valde samtidigt efter 12 år att lämna vidare ordförandeskapet till vice ordförande Daniel Johnsson. David är kvar i styrelsen som vice ordförande. Vi tackade även av Jeanette Jandermark. Nya i styrelsen är Annika Skoog och Pernilla Borgström. Annika har stort naturintresse och bor på Lilla Hammar men har även ett stort intresse i trakterna kring Arrie. Pernilla är biolog och är född och uppväxt i Skanör. Vi är mycket glada över

att kunna fortsätta driva vår förening med en bred och kompetent styrelse och expertgrupp.

Ovan vänster: David Carlson, Pelle Goldkuhl, Daniel Johnsson, Erik Bäckstedt, Per Stenberg, Pernilla Borgström. Nedan vänster: Annika Skoog, Nise Forsman, Henrik Waldenström

2022 kommer bli ett intressant år. Det är val. FNF kommer delta i arbetet med en kampanj som inriktar sig på att säga JA till bevarandet och skyddet av vår natur, våra rekreations- och friluftsområden.

Gott nytt år önskar styrelsen i FNF

195 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page