top of page
Strandpadda 1 15x11.jpg

I Vellinge kommun har vi rätt god uppfattning om fåglar som häckar i kommunen och som
besöker oss. Såväl lokala som besökande fågelskådare rapporterar till Falsterbo Fågelstation
eller till Artportalen. Genom Artportalen kan alla djur såväl som växter och svampar rapporteras, men det är omständligt för den som inte brukar göra det.

Därför erbjuder FNF en möjlighet att bidra till kunskapen om Vellinges fauna genom att Ni meddelar Era observationer till jan.hillarp@telia.com och info@falsterbonaset.se. Det är viktigt att rapportera in så många arter som möjligt i portalen eftersom det hjälperna forskarna att se varje arts utveckling i hela landet under tid. Men det FNF hjälper till med är att få in de mer ovanliga och/eller hotade arterna så bra som möjligt i portalen. OBS: Försök alltid ta flera tydliga foton på arten utan att störa den, uppifrån, från sidan och vid växter även stjälkar och svampar så behöver fot med strumpa, skivor och hatt synas tydligt.Artportalen är en digital tjänst som utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och finansieras till stor del av Naturvårdsverket. observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner (jan 2016) fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.

Artportalen

Strandpadda 1 15x11.jpg

Djur & Insekter

Fiskar, groddjur, ormar

 • Ovanliga fiskar och fiskar i märgelgravar och dödisgropar

 • Strandpadda (stinkpadda) utanför Flommenområdet.

 • Grönfläckig padda

 • Lökgroda (endast en modern observation)

 • Större vattensalamander

 • Alla ormar och ödlor även döda

Mindre däggdjur

 • Igelkott

 • Fladdermöss, boplatser

 • Vattennäbbmus, levande och döda

 • Dvärgmus, även bon (endast 2 observationer finns)

 • Ekorre utanför Falsterbonäset

 • Vessla (småvessla)

 • Hermelin

 • Iller

 • Mink

 • Utter (ingen observation sedan 1960)

 • Skogsmård

 • Grävling, individer, gryt och kullar

 • Räv, gryt och kullar

Större däggdjur

 • Älg

 • Kronhjort

 • Dovhjort

 • Sälar döda

 • Valar levande såväl som döda

Insekter

I stort sett alla pollinerare så som fjärilar, bastardsvärmare, humlor och solitära bin ska rapporteras in. Fotografera och rapportera på artportalen.se. Har ni sett något ni aldrig tidigare sett så kontakta oss med foto.

IMG_1089.HEIC

Växter

Träd

 • Skogsalm (pga almsjuka)

 • Ask (snart utdöd pga askskottsjuka)

Blommor

 • Martorn

 • Klockgentiana

 • Alla sorters orkidéer

 • Backsippa

 • Dansk iris/Blå svärdslilja

 • Småsileshår


Lite mindre ovanliga men typiska för Näset. Dessa växter bör vi skydda och vara stolta över att ha här hos oss
 

 • Strandvial

 • Marviol

 • Saltarv

 • Strandmalört

 • Gulkämpe

 • Gråbinka

 • Sandtimotej

 • Blåmonke

 • Äkta johannnesört

 • Backnejlika

 • Ljungögontröst

 • Hedblomster

 • Gul fetknopp 

 • Blåeld 

 • Ramslök 

 • Pors

 • Trift

 • Tandrot

 • Kråkbär 

 • Tätört

 • Vildkaprifol 

 • Cikoria 

 • Färgreseda 

 • Käringtand 

 • Backtimjan

 • Klockljung

 • Rödtoppa

 • Kustarun

 • Spjutmålla

 • Spikblad

 • Ormtunga

 • Blåhallon

 • Rödmire/Rödarv

 • Småborre

 • Flenört

 • Bolmört

Havsväxt

 • Ålgräs/bandtång
   

Invasiva arter

 • Parkslide 

 • Vresros

 • Lupin 

6 Svampskogen 17 okt - kopia.JPG

Svampar & Lavar

Lavar och mossor är i flera fall fridlysta och får inte plockas. Läs mer här https://www.natursidan.se/nyheter/det-ar-inte-tillatet-att-plocka-mossor-och-lavar-i-naturen-hur-som-helst/

bottom of page