top of page
20221009_135035.jpg

Falsterbonäsets Naturvårdsförening är en krets i Naturskyddsföreningen vilken arbetar ihärdigt med opinionsbildning och politisk påverkan, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Vi lägger fram konkreta konstruktiva förslag och när politikerna tvekar att ta de nödvändiga besluten, kan vi med din hjälp skapa en opinion och i vissa fall påbörja en process som kan vara rättslig eller bara politisk. Därför är ditt bidrag till vår verksamhet så värdefullt!

Vill du stötta vårt arbete så blir vi väldigt glada! Längst ner på sidan ser ni de olika medlemskapsformerna. 

Betala in till Naturskyddsföreningen pg. 901909-2. Bor du inte i Vellinge kommun så uppge att du vill bli medlem i Falsterbonäsets Naturvårdsförening. 

Om man swishar oss direkt på 1235118831 eller betalar till FNF bg. 877-1529 så måste du uppge följande: Namn, adress och personnummer. För familjemedlemskap behöver vi även samma uppgifter för samtliga i familjen.

Medlemskapet gäller i Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Skåne samt Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Då får du förutom medlemskap två nummer per år av vår tidskrift Natur i Sydväst samt sex nummer av Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur.

Det går också bra att ringa på 08-702 65 77 för medlemskap.

 

Enbart prenumeration av vår tidskrift Natur i Sydväst kostar 100,-/år och betalas direkt till FNF:s bankgiro 877-1529. Glöm inte uppge namn och adress.

Vuxen

360:-/år

Som vuxen kostar ditt medlemskap 360 kr per år (30 kr/mån med autogiro)

Ungdom

195:-/år

Som ungdom (under 26 år) kostar ditt medlemskap 195 kr per år. (16 kr/mån med autogiro)

Familj

420:-/år

Som familj kostar ditt medlemskap 420 kr per år. (35 kr/mån med autogiro)

bottom of page