4_okt_N%C3%83%C2%A4setvandring_edited.jp

OM OSS

5 Insekternas dag 16 augusti.JPG
56664590_2552790431408391_19702586944782

FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.

 

Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.

Eller på via mail

Du når oss på Facebook 

  • Facebook

VÅR STYRELSE

David Carlson

Ordförande

0707-982897

Daniel Johnsson

Vice Ordförande

0702-211092

Jeanette Jandermark

Styrelseledamot

Britt-Elise Björnhov

Sekreterare

040-472578

Henrik Waldenström

Styrelseledamot

0705-367314

Per Stenberg

Styrelseledamot

Elisabeth Forsman

Skattmästare

040-471909

Pelle Goldkuhl

Styrelseledamot

0702-885710

Erik Bäckstedt

Styrelseledamot

0709-915145

REFERENSGRUPP

Anna Kron

Ekologisk trädgård

Bertil Ringberg

Geologi

Sophie Ehnbom

Ornitologi/Fåglar

Jan-Åke Hillarp

Fauna och Däggdjur

Mikael Kristersson

Natur- och kulturmiljö

Ulf Westerberg

Insekter och fjärilar

Ulla Kristina Eriksson

Flora

Frank Orton

Juridik

Jan-Åke Jönsson

Havsmiljö och sjöfart

VÅRA FONDER & STIPENDIATER

Arne Schmitz Naturvårdspris

För förtjänstfulla insatser för naturen i Arne Schmitz anda.
Priset består av ett diplom och en inramat fotografi ur Arne Schmitz produktion.

2013 dokumentärfilmaren Mikael Kristersson
2014 naturfotografen Magnus Lundgren
2016 lantmästaren Rolf Axel Nordström
2018 biologen/pedagogen Jan-Åke Hillarp
2019 naturfotografen/pedagogen Felix Heintzenberg

2020 naturfotografen Ulf Westerberg
 

Britta och Bengt Borgströms stipendiefond
Brita och Bengt Borgströms stipendium bland annat ska inspirera till ungdomars
naturintresse. Priset består av ett diplom och en penningsumma.

2014 fritids- och naturpedagogen Tommy Holmgren
2015 fågelguiden och naturpedagogen Karin Persson
2018 naturpedagogen Sophie Tranborg
2020 Friluftsfrämjandets Ljungen avdelning

G och N Larssons stipendiefond
Med inriktning skydd för sälar
 

2020 Ninet Dessner

Bertil Nosslins stipendiefond
Med inriktning bevarande av floran


2020 Ulla-Kristina Eriksson