top of page
5 Naturvård 10 okt - kopia.JPG
3_Samarbete_Ekologisk_höstmarknad_FNF,_Ängavallens_gård,_Vellinge_kommun.JPG

FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.

 

Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.

Du når oss på Facebook

  • Facebook

Eller via mail

FNFs Styrelse 20211024_edited.jpg
13220521_1220338761320238_5087785888220836368_o.jpg

Daniel Johnsson

Ordförande
0702-211092

Arne S_2021-03-13 12-01-56.png

Elisabeth Forsman

Kassör/medlemmar
040-471909

skanor.jpg

Per

Stenberg

Ledamot/Kulturhistoria

2020-12-22 11-17-59.png

David Carlson

Vice ordförande
0707-982897

1. 12 sep Rovfåglar.JPG

Henrik Waldenström

Ledamot/Fåglar
 

insekt_växt_tistelfjäril_AlexRegner.jpg

Pernilla Borgström

Ledamot/Biologi

image.png

Pelle Goldkuhl

Sekreterare/aktiviteter
0702-885710

2021-01-19 17-55-22.png

Erik Bäckstedt

Ledamot/Landskap och trädgård

Starar september IMG_8024.tif

Annika

Skoog

Ledamot/Kommunikation

REFERENSGRUPP

Anna Kron

Ekologisk trädgård

Mikael Kristersson

Natur- och kulturmiljö

Ulla-Kristina Eriksson

Flora

Sophie Ehnbom

Ornitologi

Britt-Elise Björnhov

Natur- och miljöpedagogik

Frank Orton

Juridik

Jan-Åke Hillarp

Fauna och däggdjur

Bertil Ringberg

Geologi

Ulf Westerberg

Insekter och fåglar

Jan-Åke Jönsson

Havsmiljö och sjöfart

VÅRA FONDER & STIPENDIATER

Arne Schmitz Naturvårdspris

För förtjänstfulla insatser för naturen i Arne Schmitz anda.
Priset består av ett diplom och en inramat fotografi ur Arne Schmitz produktion.

2013 dokumentärfilmaren Mikael Kristersson
2014 naturfotografen Magnus Lundgren
2016 lantmästaren Rolf Axel Nordström
2018 biologen/pedagogen Jan-Åke Hillarp
2019 naturfotografen/pedagogen Felix Heintzenberg

2020 naturfotografen Ulf Westerberg

2021 naturfotografen PG Bentz
 

Britta och Bengt Borgströms stipendiefond
Brita och Bengt Borgströms stipendium bland annat ska inspirera till ungdomars
naturintresse. Priset består av ett diplom och en penningsumma.

2014 fritids- och naturpedagogen Tommy Holmgren
2015 fågelguiden och naturpedagogen Karin Persson
2018 naturpedagogen Sophie Tranborg
2020 Friluftsfrämjandets Ljungen avdelning

G och N Larssons stipendiefond
Med inriktning skydd för sälar
 

2020 Ninet Dessner

Bertil Nosslins stipendiefond
Med inriktning bevarande av floran


2020 Ulla-Kristina Eriksson

bottom of page