top of page

1. Ek vid Hotell Gässlingen i Skanör

Ek Hotell Gässlingen, Rådhustorget 6, Skanör

Trädet står öster om hotellbyggnaden och har med stor säkerhet varit gårdens vårdträd. Ekar kan bli 800-900år gamla. Omkrets 470cm, nyligen beskuret p.g.a. fara för självavstötning av grenar, ca 400-500år.

Markägare Lars Wilander, Hotell Gässlingen Skanör, Mottagare Christian Wilander, Anm. FNF

skanor.jpg
evodia.jpg

2. Evodia velutina, Studentgården       

Nedsågad vintern ca 2015, nya exemplar växer och blommar. Blommar rikligt sensommar/höst och drar till sig mängder av insekter. Släkt med vinruta. Trädet står ca 5 meter in i trädgården. Omkrets vid bas 450cm, 4 stammar, störst i Skandinavien, ca 100år

evighetstr%C3%A4d_bagers_edited.jpg

3-4. Ekar vid Bagarbacken i Skanör

2-3 träd varav 2 träd rakt norr om Bagers sträte, Skanör. Träden står utefter gångvägen norr om Lagmanshejdan i Skanör, I den magra Skanörsjorden växer de långsamt. Sparas för den biologiska mångfaldens skull. Omkrets 300 cm och 330 cm, ca 150-200 år.

IMG-0589_edited.jpg

5-6. Knäckepilar, 2 träd, Skanör

Träden står på grönområdet mellan Tröskevägen och Plogvägen i Skanör. Två ovanligt gamla och
friska pilar. De är kraftigt hamlade (med motorsåg?), får nu extra skydd. Omkrets 350 cm och 463 cm,
ca 100 år.

7. Bok, Västergatan 66, Skanör

Trädet syns från gatan. Markägaren vill gärna spara det gamla trädet som ger karaktär åt omgivningen. Omkrets 200 cm, ca 100 år, privat trädgård.

 

Markägare Katarina Hörlin Hartmann, Mottagare och anm. Paul Hörlin

evighetsträd_vgatan66_bok.jpg
falsterbo_stadspark_1.jpg

8-10. Bokar, 3 träd i Falsterbo stadspark

Träden växer i dungar i södra delen av parken. Vid en inventering gjord år 2009 fanns 160 grova bokar i parken. Träden är planterade som skydd mot sandflykt i slutet av 1800-talet.

Omkrets 300-350 cm, 100 – 125 år, enstaka träd 150 år.

 

Markägare Vellinge Kommun, Mottagare Lisa Sundgren stadsträdgårdsmästare, Anm. FNF

11. Blodbok, Stora Hammars Kyrka

Trädet står norr om kyrkan och används som minneslund. Omkrets vid bas 677 cm, flera stammar, mycket imponerande, 200-250 år.

 

Markägare Höllvikens församling, Mottagare Susann Persson, Anm. Birgitta Cervin

Evighetsträd_blodbok_St_hammar.jpg
evighetsträd_räng_sand_kyrka.jpg

12. Blodbok, Rängs prästgård vid Rängs kyrka

I trädgården finns också flera stora kastanjer och ekar. Omkrets 360 cm, 200 år. Trädet står mitt framför prästgårdsbyggnaden.

 

Markägare Höllvikens församling, Mottagare Susann Persson, Anm. Birgitta Cervin

13. Bok, Östergatan 33, Vellinge

Trädet står i tomthörnet i SV. Grannen har också ett vackert vårdträd. Omkrets 285 cm, ca 125 år, privat trädgård.

 

Markägare Lisbeth Torne, Mottagare och anm. Lisbeth Torne

evighetsträd_bok_Vellinge.jpg
evighetsträd_räng_sand_kyrka.jpg
bottom of page