top of page

Vad gjorde vi i valet 2022?

I samband med valet 2022 blev Falsterbonäsets Naturvårdsförening (krets Vellinge kommun) beviljade valbidrag av Naturskyddsföreningen. Vår kommun täcks till 63 % av naturskyddad mark, 11 naturreservat och fem Natura 2000 områden. över 75 % av invånarna svarade för cirka 10 år sedan i en enkät att den främsta orsaken till att de bosatt sig i kommunen är just naturen.

Samtidigt är Vellinge kommun en av de mer populära kommunerna att bosätta sig i inom Malmöregionen. Allra högst tryck är det på kommundelen Falsterbonäset som även är en populär sommarort. Det gör även att inte bara exploateringstrycket är högt utan Falsterbonäset ska även "destinationsutvecklas" löpande. 2021 avvecklade kommunens styrande M-politiker Naturum Falsterbo så destinationsutvecklingen bygger knappast på naturvärdena.

Vårt valarbete/projekt gick ut på att genomföra en valdebatt mellan partierna. Detta har vi gjort sedan 2006 och är uppskattat bland både politikerna (de flesta) och invånarna. Partierna fick i förväg utsänt frågor som fokuserade på lokala natur- och miljöfrågor som de skulle svara på. Eftersom exploateringen av natur- och jordbruksmark är det enskilt största problemet i vår kommun så fick frågorna fokusera på det snarare än globala och nationella miljöutmaningar. Lokalpolitiker har även en marginell påverkan på det nationella politiken. Frågorna fokuserade därför på hur mycket en kommun kan växa på bekostnad av närnaturen men även oskyddad natur som gränsar till skyddad? Hur stor "destinationsutveckling" klarar en liten ö av sommartid utan att de naturskyddade områdena skadas och trafiken överröstar fågelsång, släpper ut avgaser och försvårar för cyklister och fotgängare?

Debatten genomfördes i Biohusets stora salong i Höllviken en vecka före valet. Det var cirka 80 åhörare på plats och ett hundratal som följde debatten på Facebook. Svaren på frågorna presenterades på filmduken och moderator var vår styrelseledamot Henrik Waldenström.

I det stora hela var debatten uppskattad och vi kommer följa upp valet efter sommaren med en podcast där Henrik Waldenström intervjuar politikerna 1 år senare.

Valets utgång blev att Moderaterna tappade sin majoritet och gick från ca 51 % till 42 %. Det är främst M som drivit på exploateringsprojekten vilket nu gör att det blir svårare för dem att få igenom dem. Vi ser redan resultat på detta.

Vår analys är att vi både genom folkomröstningen rörande nedläggningen av naturum och konsthallen i Falsterbo 2021, samt olika aktiviteter där Moderaternas exploateringspolitik hamnat i fokus, medförde/bidrog till att de förlorade sin majoritet. Samma slutsats gjorde även Sydsvenskan. Tyvärr har Moderaterna fortfarande delegeringsmandat i Kommunstyrelsen vilket medförde att vi som hämnd för vårt politiska arbete förlorade ett bidrag om 20 000 kr för en ros- och trädgårdsevenemang som vi genomför varje år i Falsterbo. En företrädare för partiet skrev på Facebook att "givetvis ska vi inte ge kommunbidrag till en politisk miljöförening".

Vi skrev även insändare i lokala tidningar med ämnet förtätning och dess påverkan på naturen.40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page