top of page

Strandbaden är bästa platsen

Ingrid Sommar blandar i sitt debattinlägg på Sydsvenskans kultursida i lördags (15/5) tyvärr bort korten inför folkomröstningen om Strandbaden i Falsterbo den 6 juni. Hon fantiserar om alternativa placeringar för ett naturum på Falsterbonäset och föreslår att naturum ”i stället borde finnas mitt i den häftigaste och för området mest unika naturen – det vill säga i trakten av Fågelstationen och den stiliga gamla fyren från 1796".” Sommar har tydligen inte upplevt det trafikkaos och den konfrontation mellan golfare och övriga besökare som uppstår under besökstiden vintertid i Flommens och Måkläppens naturreservat utanför fyren! Vi i Falsterbonäsets naturvårdsförening har sedan början av 1970-talet kämpat för att få till stånd ett flyttfågelmuseum eller senare ett naturum till Falsterbohalvön, vilken anses vara Nordeuropas förnämsta flyttfågellokal. Olika placeringar har diskuterats; bl.a. i parken mellan fågelstationen och museet, området mellan Falsterbo järnvägsstation och godsmagasinet och i kanten av Skanörs ljung utanför campingområdet. Finansieringssvårigheter har grusat planerna. Förslaget vid Ljungen hade goda utsikter att få delfinansiering från EU, men föll på att kommunen inte kunde satsa sin planerade del. Men när man från kommunens sida föreslog att Strandbaden skulle byggas om till naturum ansåg i alla fall undertecknad att detta var en genial lösning! Byggnaden hade finansierats dels med försäkringspengar efter den nedbrunna dansbanan och dels med skattemedel, men sedan inte fungerat så bra som dansrestaurang. Det är svårbegripligt att Ingrid Sommar inte upplevt fördelarna med lokaliseringen mitt emellan Ljungen och fyren, med strandskog, äng och havsstrand utanför och med Näsets största parkeringsplats liksom ändhållplats för regionbussarna alldeles intill. Att tro att naturvårdsverket, efter kommunalrådet Carina Wutzlers plötsliga beslut att lägga ner naturum och konsthallen på Strandbaden, skulle vara villiga att satsa på en ny byggnad ute vid fyren i Flommens naturreservat är naivt i överkant. Ingrid Sommar jämför besökssiffrorna på naturum Strandbaden med det sedan länge etablerade naturum i biosfärområdet Vattenriket vid Kristianstad. 2019, året före pandemin, hade naturum Vattenriket 95.000 besökare och Strandbaden 65.000. En fullt rimlig skillnad med tanke på att Vattenriket ligger i en mycket större kommun som sedan länge satsat på naturturism och då Strandbaden just börjat finna sin form. I början var jag besviken på att naturum inte fyllde hela byggnaden, att den också skulle rymma konsthall och restaurang. Men de tre verksamheterna har visat sig vara en vinnande mix av natur och kultur för i synnerhet en yngre generation. Jag vet inte hur ofta Sommar besökt Strandbaden, men utställningarna är ju bara en del av verksamheten. Många vittnar om både konsthallens och naturrums inspirerande aktiviteter för såväl skolklasser som familjer och enstaka besökare. En kommun som Vellinge borde i tider av klimatkris och hotad biologisk mångfald likt Kristianstad ha alla möjligheter att prioritera natur- och miljökunskap för det dem som skall förvalta klotet i framtiden. Mikael Kristersson dokumentärfilmare, ornitolog och naturvårdare

Photo: Anders Eeg-Olofsson / SVT

59 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page