top of page

Landgrens holme 2022

Landgrens holme 2022

Av Mikael Kristersson 17 juni

Som inventeringen 16 maj visade blev det i år åter rekord i antal fågelpar som skred till häckning på Landgrens holme. Antalet skärfläckebon har de senaste åren legat på drygt 200 medan både skrattmåsar och kentska tärnor fortsatt att öka. I år har det inre elstängslet runt holmen modifierats med fler och lite högre stolpar och fungerat perfekt mot störningar från fyrfota predatorer. Och det stora antalet häckande par har - liksom 2021 - inneburit att kajorna fått allt svårare att röva ägg så som de gjorde 2020 och tidigare. Dock verkar alla de 16 småtärneparen tyvärr ha blivit av med sina ägg.

När kläckningen pågick som bäst blev det under några dagar ett intensivt lågtrycksväder med kyla, regn och hård blåst. Vi förmodade att detta var orsaken till att en del nykläckta ungar i dött. Ändå ser det ut som om skärfläckorna klarat ett stort antal ungar över de kritiska dagarna och som vanligt familjevis vandrat iväg från holmen efter kläckningen. En del västerut mot Ålasjön men de flesta norrut över Hamnvägen mot Bakdjupet och kusterna vid Knösen och Revlarna.

Sämre häckningsframgång blev det däremot i den täta kolonin kentska tärnor. Vid ett kort besök på holmen den 1 juni kunde konstateras att en stor del av dunungarna var döda. Jag antog att det berodde på det regniga och kalla vädret under kläckningen. Men vid återbesök den 4 juni fann jag även några större döda ungar som borde ha klarat det regniga vädret. Och så har vi dessutom hittills funnit sex döda vuxna kentska tärnor i kolonin! Kunde det vara brist på fisk i lämplig storlek, att döden beror på undernäring snarare än dåligt väder eller en kombination? De vuxna fåglarna var påtagligt magra. Vi har även funnit några döda skrattmåsar och en del döda ungar i skrattmåskolonin. Är det kanske sjukdom typ fågelinfluensa som är orsaken? Skrattmåsarna lever ju inte huvudsakligen på fisk som tärnorna, så det talar mot undernäring.

Och just när detta skrivs kommer oroande uppgifter massdöd bland kentska tärnor i andra kolonier från Blekinge till Danmark, Nederländerna och Storbritannien, allt tyder på fågelinfluensa. För att förhoppningsvis få en förklaring till tärn + mås-döden på holmen har vi skickat in fyra döda vuxna tärnor, två skrattmåsar och några ungar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA för undersökning. Även från Blekinge och Danmark har döda fåglar samlats in för provtagning så till nästa nummer av Anser bör orsaken till denna tragiska massdöd i tärnkolonierna ha fått sin förklaring.


Kanske 90 % pull kentska tärnor döda på holmen...

men idag ca 25 bon under omvärpning ! Äggen var varma...


45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page