top of page

Landgrens holme 17 maj

RAPPORT FRÅN MIKAEL KRISTERSSON

17 maj

Igår genomförde vi den årliga häckfågelinventeringen på Landgrens holme genom räkning art för art med hjälp av tubkikare och stegräknare uppifrån en liftkorg invid fotbollplatsen i Skanör. Totalsumman blev den högsta hittills, 1543 bon av 13 arter på den lilla holmen! Kolonin på 220 par ruvande skärfläckor torde vara Sveriges största och har legat på ungefär denna nivå de senaste åren. Men både antalet skrattmåsar (845) och kentska tärnor (415) har ökat ytterligare (se bif tabell).


En glädjande trend är att kajorna, som fram till 2020 rövade ett ganska stort antal ägg från skärfläckor och småtärnor, i år nästan gett upp detta beteende. Antagligen är det för energikrävande att värja sig mot mängden ruvande måsar, tärnor och skärfläckor. Och lättare att stjäla influgen fisk från de kentska än att röva ägg. Nu pågår kläckning för fullt hos skärfläckorna och "den stora ungvandringen" av skärfläckefamiljer norrut mot Knösen och Revlarna har börjat. Varningsskyltar är uppsatta på Hamnvägen och kommunens entreprenör är på gång att lägga ut de fartdämpande guppen. Även några kentska har börjat kläcka medan nya par verkar tillkomma och lägga ägg efterhand.


Hittills har de 16 paren småtärna - som ligger som en liten koloni på holmens högsta punkt - klarat sig från äggrövning. Vi håller tummarna för en lyckad säsong även för denna art liksom för de ca 10 utspridda paren silvertärna. Tidigare år har det dessutom tillkommit några sena äggläggare av dessa arter efter lift-inventering. Paret svarthuvade måsar försvann efter några dagar, kanske var de för unga att häcka och återkommer nästa år.

Skärfläckornas ungar börjar leta mat själva direkt efter kläckningen (i motsats till exempelvis tärnorna som flyger in fisk till sina ungar) och därför har familjerna en stark instinkt att sprida ut sig till små födosöksrevir längs kusten upp mot Knösen och Revlarna, direkt efter kläckningen.

19 maj

Skärfläckornas ungar börjar leta mat själva direkt efter kläckningen (i motsats till exempelvis tärnorna som flyger in fisk till sina ungar) och därför har familjerna en stark instinkt att sprida ut sig till små födosöksrevir längs kusten upp mot Knösen och Revlarna, direkt efter kläckningen.
Samtliga bilder är tagna av Mikael Kristersson

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page