top of page

Gränsen är nådd! - Vår senaste ledare i Natur i Sydväst

Gränsen är nådd! Det är titeln på senaste numret av vår tidning Natur i Sydväst. Läs vår ledare nedan. Vi tar även upp "De små stegens tyranni", hur platser såg ut före exploatering och efter samt hur kommunen sakta med säkert både förtätas och urbaniseras. Vi berättar även om exploateringen av norra Ljunghusen samt hur vi genomförde kampanjen för att få till stånd en folkomröstning om naturum och konsthall på Strandbaden,

Vill du köpa tidningen så kostar den 50 kr. Mejla oss på info@falsterbonaset.se. Man kan också stödja FNF:s arbete via enbart prenumeration av Natur i Sydväst 100,-/år (8 kr/mån). Betalas direkt till FNF:s bankgiro 877-1529 eller till Swish 1235118831.Denna ledare blir lite annorlunda, eftersom en gräns har passerats, läs mera om

detta! På denna ledarsida har vi alltid blandat sött och salt. Å ena sidan hyllat

Vellinges underbara skyddsvärda natur, å andra sidan kritiserat hot mot den, både

det som sker eller hotar att ske. Det är den vardag som vi lever med, men nu i höst

hände något som fick oss att reagera mycket kraftigt – planerna på att NATURUM

OCH KONSTHALL SKA LÄGGAS NED!


Det kom som en blixt från en klar himmel. I skymundan, gömd i lite bud-

getteknikaliteter, fanns förslaget om en nedläggning. Nedläggningen startade också


kort efter det att ett budgetmöte, i kommunfullmäktige den 9 november, klubbat

Moderaternas förslag. Beskedet var - Utrym huset till årsskiftet, all personal ska


avskedas eller omplaceras! Huset ska sen stå tomt för ombyggnad för en ny och bät-

tre verksamhet! DÄR GICK GRÄNSEN FÖR FNF.


FNF är opolitiskt, vi driver ingen partipolitisk linje, vi favoriserar inget politiskt parti.


Vi driver att natur- och friluftsvärden och ganska ofta kulturvärden ska värnas-vårdas-

visas i HELA Vellinge kommun där vi har kvalitéer av riksintresse, i toppklass. Vi kan


tyvärr konstatera att denna linje ofta motarbetas av det dominerande partiet i kom-

munen. Våra värsta farhågor för framtiden är att...


- Bygg- och fastighetsintressen får allt friare tyglar i kommunen och att varken

fornminnen, historisk bebyggelse, parkmark, värdefull åkermark eller reservat

kommer att stoppa en alltför storskalig bebyggelse i känsliga lägen.

- Förtätningar av befintlig bebyggelse blir alltför omfattande och skadar

naturvärden så att ”de gröna lungorna” i tätorterna försvinner.

- Okänsliga byggexploateringar tillåts i byarna som strider mot byarnas karaktär.

- Galna projekt, som att bygga på pirarna i Falsterbokanalen, blir verklighet.

Det naturum, som fått stöd av Naturvårdsverket, ska inte längre få informera och

sprida kunskap om Vellinge kommuns natur. Den konsthall, som drivits i kom-

munens regi, ska inte längre få inspirera till intresse för olika konstnärliga uttryck. I

stället ska de ersättas av aktiviteter som spontant och mirakulöst ska poppa upp på

bibliotek och i föreningsverksamhet. Häftigt!

Gränsen är nådd! Stoppa nedläggningen av naturum

och konsthall!


FNF accepterar inte detta. Vi har med ideella krafter drivit arbetet för ett upprop

till folkomröstning om nedläggningen av naturum/konsthall. Uppropet har krönts

med framgång och resulterat i ca 3700 underskrifter. Vi har med råge och på

rekordtid överskridit de ca 2700 underskrifter som krävs, vilket motsvarar 10% av

den röstberättigade befolkningen.

Nu måste vi stoppa den stegvisa nedmonteringen av den unika naturen i HELA

Vellinge kommun inklusive informationen om densamma för tusentals bofasta,

besökare, skolbarn... Det här är en strid vi tar och tänker vinna. Gränsen är nådd.

Är du med oss?

Styrelsen för Falsterbonäsets Naturvårdsförening


12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page