top of page
13 september cykeltur invallning.JPG
20220911_112627_edited.jpg

SKYDDET MOT HÖGA HAVSNIVÅER

FNF har sedan starten engagerat oss i frågan runt invallningen av Falsterbonäset. Våra naturreservat måste översvämmas med friskt saltvatten på vinterhalvåret men givetvis blir vi alla oroliga när vi 2017 hade en flod som tidvis nosade på Västergatan i Skanör. Ett framtida skydd behöver heller inte skada de naturvärden vi har och detta kräver en god planering och något större insatser än vad man kanske planerat för ifrån start. 2019 arrangerade vi en debattkväll på Skanörs bibliotek som var mycket uppskattad. Där möttes sakkunniga, lokala politiker, mäklare och försäkringsbolag för att diskutera frågan. Under hösten 2020 har vi arrangerat guidad cykeltur längs den planerade sträckan i Skanör. Vi kommer med stor sannolikhet upprepa denna cykeltur när ärendet kommit vidare. Håll koll på våra aktiviteter under 2021!

Här samlar vi nyttiga länkar och information runt planerna och arbetet med att valla in Falsterbonäset. Är du intresserad av var FNF står i frågan så tror vi på ett skydd i någon form men vi har lämnat ett antal invändningar så som valet av material som ska användas på delar av sträckan, att det på vissa platser, i onödan, inkräktar på naturskyddad mark. Men även att man i större utsträckning kan bygga på, och använda sig av, redan befintliga skydd så som att åter hävda tångvallarna samt bygga upp befintliga vägbanor och banvallar. För att läsa mer så ta gärna del av våra yttranden som du finner i vårt arkiv.

Status hösten 2022 är att Mark- och miljödomstolen beslutade att skyddet får byggas med vissa regleringar från tidigare plan. Exempelvis kommer vallbygget att löpande kontrolleras av Länsstyrelsen för att säkerställa att inga invasiva arter etablerar sig.

FNF har överklagat etapp 2-7 av sträckan där vi står fast vid att befintlig tångvall åter ska hävdas för detta syfte. Istället för en mur på 2 meter. I skötselplanen för Flommen står det att tångvallarna inom naturreservatet ska skötas på ett sätt så att de inte nöts ner. Så sent som på in på 30-talet byggde man på tångvallen i det aktuella området och ålgräset är nu tillbaka längs våra kuster. Området ligger höglänt på Näset och eftersom landökningen ökar på västra delen av Näset så kommer det inte vara fråga om att vallen ska skydda mot någon vågkraft, endast högvatten.

 

Detta är ett ypperligt tillfälle att värna Falsterbos unika kulturmiljö istället för att förstöra den. Överklagan ligger hos Högsta Domstolen.

 

Status sommar 2023: Vellinge kommun vet fortfarande inte var jordmassorna till vallarna ska komma från. Det är mycket höga krav på renhet och att inga främmande arter får fäste på Falsterbonäset. Planerad start är enligt media fortsatt under hösten där etapp 1 ligger bakom Skanörs kyrka. FNF anser fortfarande att Vellinge kommun ska ta sitt förnuft till fånga och inte anlägga en hög mur längs etapp 2-7. Det förstör landskapsbilden och det unika kulturhistoriska sammanhanget. Ett övergrepp helt enkelt.
 

LÄNKAR


Vellinge Kommuns projektsida

Domen i Mark & Miljödomstolen


Artikel om Länsstyrelsens överklagan


Havsnivåhöjningar SMHI

 

Forskningsrapport MSB 2017
 

bottom of page