top of page

sön 10 apr.

|

Skanör med Falsterbo

FNF Årsmöte - Endast medlemmar

FNFs årliga stämma för medlemmar hålles i år på Falsterbo Församlingshem

FNF Årsmöte - Endast medlemmar
FNF Årsmöte - Endast medlemmar

Tid & Plats

10 apr. 2022 14:00 – 16:00 CEST

Skanör med Falsterbo, Skolgatan 6, 239 40 Falsterbo, Sverige

Om Aktiviteten

FNF:s ÅRSMÖTE - Falsterbonäsets Naturvårdsförening

Söndagen den 10 april 2022 kl.14.00

Falsterbo församlingshem Skoltorget i Falsterbo

Årsmötet inleds med ett föredrag av styrelseledamoten Pernilla Borgström som berättar om urban biologisk mångfald. Därefter avhandlas årsmötets ärenden enligt punkterna nedan. Välkomna!

Dagordning Årsmötet 2022

Alla FNFs medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

3. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Styrelsens ekonomiska berättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av: (Valberedningens ordf)

a/ ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande

b/ övriga styrelseledamöter

9. Val av

a/ två revisorer jämte personliga suppleanter för dem, på ett år

b/ valberedning, bestående av minst tre medlemmar, på ett år

10. Förslag från styrelsen

11. Förslag från medlemmar, skriftligt inlämnade minst 10 dagar i förväg

12. Övriga frågor - Årsmötet avslutas.

-

bottom of page