top of page

Rädda Gläntan!

Boende i Höllviken gör nu sin röst hörd gällande planerna på storskalig bebyggelse i friluftsområdet Gläntan vid Falsterbokanalen. Det planeras som bekant ett antal 3,5-4 våningshus i området. FNF ställer sig bakom uppropet av främst tre anledningar. 1. Planen är överdimensionerad och inkräktar på ett av Höllvikens sista friluftsområden som inte är naturreservat. Området har ett naturvärde och med sitt läge kloss mot naturreservatet så kommer ett bygge både hota spridningskorridoren och själva reservatet när förtätningen kryper närmare. 2. Trafiksituationen med över 500 tillkommande fordon per dygn är inte hållbar. När man ska försöka lösa den med ytterligare ett körfält på väg 100 så talar det sitt tydliga språk. 3. Vi ser inte varje projekt av denna storleken som ett isolerat fall. Man måste lägga samman allt som pågår. Höghus i norra Ljunghusen, hundratals nya bostäder i östra Höllviken, fortsatt utbyggnad av "Skanörs vångar". Utöver det konverteras ett stort antal sommarstugetomter till året-runt boende varje år. FNF föreslog en mer småskalig förändring av Gläntan med Scouthuset och kanaltornet. Enbart ersätta de byggnader som redan finns och reservera samtliga lägenheter till seniorer. Inte fritt ut på marknaden där kanske så mycket som hälften landar i spekulationssyfte eller som sommarboenden. Det är vår sista byggbara mark för värdefull för.

Vi uppmanar därför alla att skriva under insamlingen och glöm inte att bekräfta er signatur via det mejl som skickas ut till er direkt efter. Även bra om man godtar att ta del av kommande uppdateringar i namninsamlingen. Klicka här för att skriva under namninsamlingen


76 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page