top of page

Höghus och villor i norra Ljunghusens naturområde

Tyvärr fortsätter planarbetet med att exploatera en stor yta i norra Ljunghusen. Under hösten har planförslaget blivit färdigt för att ett politiskt beslut ska kunna fattas. Detta görs genom att detaljplanen antas antingen i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i norra delen av Ljunghusen. Området föreslås bebyggas med omkring 85-95 lägenheter fördelat på ca 21 småhus, ca 15 radhus och 50-60 lägenheter i flerbostadshus på 3-4 våningar. En ny infart från Falsterbovägen anläggs i bostadsområdets västra del.

Det är med stor besvikelse vi i Falsterbonäsets Naturvårdsförening ser både villor och höghus växa fram i detta ytterst skyddsvärda område med flera rödlistade arter. Men även hela Falsterbonäsets gestaltning kommer förändras kapitalt. Trafikproblemen kommer växa sig ännu större och redan planerar Trafikverket för nya rondeller och fyrfiligt på väg 100.


Naturvårdsföreningarna kommer nu mobilisera sig för att göra allt vi kan för att stoppa detta.

Bakgrund AB Ljungskogens Strandbad äger stora delar av naturmarken inom Ljungskogen. Bolaget har många delägare, syskonen Johan Wall och Åsa Bonnier har ensam majoritet (61%) och därefter kommer andra privata ägare. Några bosatta på Falsterbonäset och även ledamöter i Kommunfullmäktige vilket kan leda till jävsituationer framåt.

AB Ljungskogens Strandbad har tidigare verkat för att ytterligare bebyggelse skall medges inom Ljunghusen. Först diskuterades villabebyggelse på golfbanan (22 tomter), vilket efter olika turer inte blev av. Därefter skulle AB Ljungskogens Strandbad istället få lov att bygga vid Örnvägen, vilket stoppades av regeringen.

https://vellinge.se/planer-och-projekt-i-Vellinge-kommun/Detaljplaner/hollviken-ljunghusen-och-rangs-sand/ljunghusen-136-m.fl-norr-om-vag-100/

305 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page