top of page
FB_IMG_1658122792224.jpg
20220704_153640.jpg
Kulturmiljö

Kulturmiljö betecknar sedan 1980-talet den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv.
 

Kulturmiljön är en helhet som kan upplevas och studeras empiriskt. Ofta betonas den ”fysiska” miljön, samhällen, bebyggelse, byggnader med inredning, möbler och dess övriga interiörer, trädgårdar, staket, stängsel, väg- och järnvägsnät, gatljus, infrastruktur såsom el- och telenät, Jordbrukssamhället inklusive skog, gläntor och stigar, väderkvarnar, vindkraftverk, industrier och industriområden för att bara ge exempel. Men detta är bara delar i den sammanhängande helhet som kulturmiljön utgör.
 

Fornlämningar och andra yngre lämningar från mänsklig verksamhet, odlingsrösen, gamla husgrunder och annat är del i kulturmiljön. Den omfattar även de kulturlämningar som finns under mark och vatten och endast är åtkomligt arkeologiskt. Ofta räknas även ortnamn som del av kulturmiljön.

Kulturmiljön är inte statisk. Den formas kontinuerligt av människors vilja eller passivitet, vilket ibland leder till bevarande, ibland utveckling, ibland förödelse.

Ovan beskriver Wikipedia begreppet kulturmiljö.

Falsterbo

årsmöte.jpg

Falsterbo har anor ända tillbaka till 1200-talet. Sillfisket i Öresund skapade förutsättningar för permanent boende, kyrkor och ett slott. Fram till 1600-talet pågick det en årlig marknad men sillfångsten var inte lika rik längre. Marknaderna spred ut sig. Men jordbruk, djurhållning och fiske möjliggjorde att orten kunde överleva.  1754 slogs Falsterbo och Skanör samman till en stad. Skanör med Falsterbo var fortfarande spännande och intressant att utforska för både vetenskapsmän och upptäckare. Den mest kände var Carl Von Linné som under sin skånska resa 1749 tog sig över ljungen och ner till Falsterbo. Så här skriver han den 23 juni

"Falsterbo är en ännu mindre stad, som ligger söder om Skanör, nästan en fjärdedels mil avskild, och ser ut som en öppen bondby; men igenom det, att här äro planterade vita pilar överallt på gator och vägar, liknar det en vacker lund. Flygsanden har kastat sig över alla gator och vägar. Denna staden är 1/3 utav Skanör och lyder under Skanörs magistrat. Han består nu av 25 borgare, men inga handlande, krämare eller krögare funnos här; de mesta äro fiskare eller sjöfarande såsom uti Skanör. Staden ligger åt södra sidan av landet, 3 à 4 bösseskott ifrån västra stranden, är icke instängd eller med tullportar försedd"


Fram till 1800-talet sträckte sig ljung- och hedlandskapet nästan hela vägen upp till Söderslätt. Det var ett mycket intressant naturlandskap för Linné med fuktljunghed, strand- och hedmarker, ramsarområden och inte minst invånare som var relativt isolerade och därmed skapade lite annorlunda sedvänjor.

I slutet av 1800-talet fick Falsterbo nytt liv när rika storstadsbor sökte bättre hälsa genom havsbad och frisk luft. Inte kort därefter, 1904, anlades järnvägen mellan Malmö-Falsterbo. Nu började även "vanligt folk" att kunna ta sig ner till dessa skånska avkrokar.

I Falsterbo finns det inte kvar någon medeltida bebyggelse mer än slottsruinerna av Falsterbohus. Den äldsta bebyggelsen efter det är ett antal gårdar i den centrala delen, bland annat Andreas Lundbergagården från 1600-talet. I södra Falsterbo ser vi bebyggelse från 1800-talet och framåt. Främst villabebyggelse där flera arkitekter är världsberömda. Josef Frank har låtit rita ett antal hus som idag är populära besöksmål (privatägda).

Falsterbo Stadspark är byns juvel i kronan. En skog som hyser med över 70 arter och har anor från medeltiden. Skogen var med stor sannolikhet granne med det medeltida Falsterbo som enligt senare utgrävningar pekar mer och mer åt att det legat kring Sankta Gertruds kyrka.

 

1970 avvecklade man järnvägen till förmån för bilismen. Skanör med Falsterbo exploaterades i rasande fart med villaområden där arkitektur och finess fick stå åt sidan för volym och kostnad. De så kallade vångarna där ortsbefolkningen tidigare haft sina odlingar och bete skövlades och villaområde efter villaområde löste av varandra.

Idag är Falsterbos centrala bykärna och ner mot Falsterbo Fyr (byggd 1796) en unik plats att besöka, med några tusen året-runt boende. På sommaren exploderar det bokstavligt talat av badgäster, sommarboende och besökare till olika evenemang.

Sevärdheter i Falsterbo

Ljunghusen

2021-01-19 17-55-22.png

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Arrie

13268252_1227461157274665_3247478048108594078_o.jpg

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

People are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

Skanör

20220704_153640.jpg

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

People are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

Höllviken med omnejd

20220213_101229.jpg

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Backlandskapet & Kratten

20220526_140538.jpg

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page