top of page

INVALLNINGEN AV FALSTERBONÄSET

Uppdaterat: 13 okt. 2020

Vi i FNF har sedan starten engagerat oss i frågan runt invallningen av Falsterbonäset. Våra naturreservat måste översvämmas med friskt saltvatten på vinterhalvåret men givetvis blir vi alla oroliga när vi 2017 hade en flod som gick hela vägen upp på Västergatan i Skanör. Ett framtida skydd behöver heller inte skada de naturvärden vi har och detta kräver en god planering och något större insatser än vad man kanske planerat för ifrån start. 2019 arrangerade vi en debattkväll på Skanörs bibliotek som var mycket uppskattad. Där möttes sakkunniga, lokala politiker, mäklare och försäkringsbolag för att diskutera frågan. Under hösten 2020 har vi arrangerat guidad cykeltur längs den planerade sträckan i Skanör. Vi kommer med stor sannolikhet upprepa denna cykeltur när ärendet kommit vidare. Håll koll på våra aktiviteter under 2021!

Här samlar vi nyttiga länkar och information runt planerna och arbetet med att valla in Falsterbonäset. Är du intresserad av var FNF står i frågan så tror vi på ett skydd i någon form men vi har lämnat ett antal invändningar så som valet av material som ska användas på delar av sträckan, att det på vissa platser, i onödan, inkräktar på naturskyddad mark. Men även att man i större utsträckning kan bygga på, och använda sig av, redan befintliga skydd så som att åter hävda tångvallarna samt bygga upp befintliga vägbanor och banvallar. För att läsa mer så ta gärna del av våra yttranden som du finner i vårt arkiv. Status hösten 2020 är att domen i Mark & Miljödomstolen har överklagats av både Länsstyrelsen och Vellinge kommun själva. Se länkar nedan. Därmed kan man inte starta anläggandet. Länsstyrelsen arbetar just nu på att specificera mer exakt vad man överklagar men det baseras på att flera naturvärden hotas och andra lösningar behöver arbetas fram.

LÄNKAR73 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page