top of page

FNF:s Årsmöte 2021

Uppdaterat: 24 sep. 2021


FNF:s ÅRSMÖTE - Falsterbonäsets Naturvårdsförening

Söndagen den 24 oktober 2021 kl.14.00

Skanör församlingshem, Mellangatan 1


Årsmötet inleds med prisutdelning från FNFs fonder och enkel fika. Därefter avhandlas årsmötets ärenden enligt punkterna nedan. Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten - Välkomna!Dagordning Årsmötet 2021


Alla FNFs medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!


1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

3. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Styrelsens ekonomiska berättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av:

a/ ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande

b/ övriga styrelseledamöter

9. Val av

a/ två revisorer jämte personliga suppleanter för dem, på ett år

b/ valberedning, bestående av minst tre medlemmar, på ett år

10. Förslag från styrelsen

11. Förslag från medlemmar, skriftligt inlämnade minst 10 dagar i förväg

12. Övriga frågor - Årsmötet avslutas.22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page