top of page

Rapport om fågelskyddsarbetet på Landgrens holme 2022


Landgrens holme inventeringar 2019-2022
.docx
Ladda ner DOCX • 15KBSom framgår av bifogade tabell från inventeringen den 14 maj blev 2022 det bästa året hittills vad gäller antalet häckande fågelpar på Landgrens holme; minst 1.543 ruvande par av 13 arter! Störst antal bon skrattmås 845, kentsk tärna 415 och skärfläcka 228. Skärfläckorna tycks ha landat på ett jämnt antal med lite över 200 par de senaste åren medan de två andra arterna bara fortsätter att öka år för år. Farhågorna att skärfläckorna skulle trängas ut av måsar och tärnor har alltså hittills kommit på skam. Dessa häckar mer koncentrerat i sina täta kolonier på den södra delen, medan skärfläckorna ligger mer utspridda över resten av holmen.

Situationen vad gäller skyddet mot predatorer, fyrfota och bevingade, har också fungerat bättre än någonsin. Elnätet i vattnet runt holmen har uppdaterats med nya - fler och lite högre - stolpar. I den mån någon räv eller grävling tagit sig förbi det yttre elstängslet runt området, har detta inre skydd fungerat perfekt. Och mink har inte setts i området på tre år.


Liksom 2021 har kajorna endast i mindre omfattning försökt röva ägg från skärfläckorna. De tycks i stället koncentrera sig på att norpa bytesfisk från de kentska tärnorna. Det stora antalet häckande fågelpar på holmen verkar i sig vara det bästa skyddet mot äggrövning. Under mottot anfall är bästa försvar har de kollektiva motangreppen antagligen gjort det för ansträngande för kajorna att fortsatt röva ägg och ungar som de gjort vissa år tidigare. Med ett undantag; småtärnorna misslyckades även i år med sin häckning, troligtvis rövades den lilla kolonin på 16 bon av kajorna.

Vädret var gynnsamt under större delen av ruvningsperioden men när äggkläckningen påbörjades i mitten av maj tog tyvärr lågtrycken över med blåst, regn och lägre temperaturer. Jag trodde först detta var orsaken till att jag hittade ett antal döda ungar i de kentska tärnornas koloni, när jag gjorde en kontroll i början av juni. Men vid nästa besök låg ännu fler ungar döda i kolonin trots att vädret var gynnsammare och jag fann även enstaka döda vuxna tärnor och några skrattmåsar. I samråd med Jan-Åke Hillarp skickade jag in några döda exemplar av båda arterna till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Efter några dagar kom beskedet att fåglarna drabbats av fågelinfluensaviruset H5N1.


Ungefär samtidigt kom rapporter om utbrott av H5N1 bland kentska tärnor och andra kolonihäckande arter i hela Nordeuropa från Blekinge och Nordtyskland till Danmark, Nederländerna och Storbritannien. På Landgrens holme dog nog 95% av de kentska tärnungarna. 35-40 par lade nya ägg men bara några få kläcktes.

Så denna häckningssäsong som lovade så gott fick tyvärr en delvis katastrofartad upplösning. Lyckligtvis drabbades inte skärfläckorna utan de vandrade som vanligt iväg från holmen med sina nykläckta ungar, även om kläckningsframgången på grund av vädret inte blev lika stor som 2021.

Då en stor andel vuxna tärnor fanns kvar i området i juli kan man bara hoppas att merparten överlevt och kan göra nya häckningsförsök 2023, förhoppningsvis utan nya virusutbrott.

Mikael Kristersson

32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page