top of page

Missade du vår politikerkväll? Se den här!

Läs även våra egna reflektioner av debatten här under.
 

Vilka reflektioner gjorde vi i FNF i gårdagens debatt? Kanske kommunens största valdebatt. Läs nedan.


De frågor som stack ut var exploateringen, trafiken, jordbruket och destinationsutvecklingen. Även frågan kring ett nytt natur- och kulturcenter i Falsterbo fick en del ordväxlingar. (Det var lättare att uppfatta åsikterna från de partier som var lagom kortfattade. Något vi även fick återkoppling kring från publiken i slutet)


Vad gäller exploateringen så kan vi inte säga att något parti sa rakt ut att vi kan exploatera och förtäta hur mycket som helst. Däremot hade samtliga partier förutom SD (som vill se i stort sett noll exploatering) en rad olika lösningar på hur man kan exploatera samtidigt som man ska behålla natur, högklassig jordbruksmark och en fortsatt låg skatt. Tätt efter SD kommer MED, Mp och därefter L, KD och C. S och M lät mest entusiastiska över att expandera med skäl ni kan se i debatten i inlägget under.


FNF har en lite mer nykter syn på detta och inser att det inte går att bygga fler stora villaområden, radhusområden eller 4-5 våningshus på pittoreska Näset eller på världens bästa jordbruksmark. Vår linje är att det är slut på ny förtätning och exploatering såvida det inte går att återanvända redan bebyggd eller hårdgjord mark (rädda natur och åkermark) samt om det är småskaligt och passar in (minska trafik och förtätning). En fortsatt befolkningsökning innebär även krav på utrymme för nya skolor, idrottshallar, P-platser, butiker med mera. FNFs ordförande Daniel Johnsson påminde även politikerna om att vi har 1 820 fritidshus i kommunen (SCB, 2022) varav en större andel av dem finns på Falsterbonäset. Dessa konverteras i snabb takt nu och görs om till året-runt villor. Något som även påverkar omgivning och områdesbestämmelser negativt. Det motsvarar en befolkningsökning på uppåt 2 000 invånare. Moderaterna stack ut lite och deklarerade att det är färdigbyggt väster om Falsterbokanalen. Innebär att liggande översiktsplan måste uppdateras efter valet. Innan dess gäller det som ligger, att Skanörs vångar och norra Ljunghusen är i riskzonen.


Man kom även in på att befolkningen blir äldre och därför måste vi bygga. SD frågade då om man räknat på vad det kostar på sista raden att etablera barnfamiljer med allt som krävs runt omkring med skolor och service. Det finns vissa beräkningar på detta som pekar åt lite olika håll, men det är definitivt inte med säkerhet man kan säga att barnfamiljer inbringar mer pengar än en senior som har en stadig inkomst. Lägger vi då till förstörelse av natur och kulturvärden, ökad trafik och förtätning i beräkningen så är vinsterna helt klart inte högre.

Jordbruket och trafiken vävdes in i ovan fråga om förtätning och stadsplanering m.m. Värt att understryka är att minskade åkerarealer försvagar lantbrukarna och riskerar att göra jordbruket mindre hållbart och sämre förutsättningar för biologisk mångfald för att väga upp skadorna med monokulturerna.


Vi fick även höra den ekologiska bonden Ola Fredgardh på Hyllehögs gård utanför Kämpinge berätta om hur kommunen försöker dra en cykelväg förbi hans gård vilket gör att han behöver flytta på hela verksamheten av smittskyddsskäl. Det är också exempel på hur exploateringen skadar lantbruket. Trots att det är i behjärtansvärda syften. FNF anser att cykelvägen bör kunna dras norr om gården där den går idag.


Destinationsutvecklingen kretsade mycket kring Falsterbonäset och att göra platsen attraktiv året runt men även behålla och uppmuntra den attraktionskraft som finns sommartid. FNFs inställning är att småskaliga evenemang med fokus på det som karaktäriserar Falsterbonäset och som inte gör stora anspråk på natur och boendemiljö bör uppmuntras. Vi menar också att biltrafiken sommartid måste ses över och regleras. Här var flera av partierna överens om samma sak. En åhörare i publiken hade en bra idé och det var att satsa mer på att destinationsutveckla norra delarna av kommunen och låta Falsterbonäset "vila". Det tycker vi låter som en mycket bra idé. Näset är så fantastiskt ändå. Vi fick även höra att Näset måste leva året runt. Vi kan nog lugnt konstatera att hur mycket man än satsar så kommer det alltid finnas människor som tycker det är tråkigt och vill ha ännu mer. Det ser vi inte minst med restaurangerna som kämpar vintertid trots en kundbas på över 20 000 invånare. Det genomförs även många föreningsaktiviteter vintertid så visst händer det en massa om man bara har intressen själv.


Sist men inte minst så debatterades ett nytt natur- och kulturcenter i Falsterbo. SD ville se det vid Falsterbokanalen. KD ville bygga nytt någonstans i Falsterbo och poängterade att det var villkoret för att rösta med M i folkomröstningen. Något M inte brydde sig om den gången. Centern vill bygga nytt fast mindre vid LV4 och utan "kultur" (tolkade vi det som). Mp vill att Strandbaden återförs till allmänheten igen och får inhysa verksamheterna. FNF menar att Strandbadens kostnad i form av avskrivningar, som man belastade naturum med, är lika höga som att bygga nytt. Det kommer ta 2-3 år att planera ett nytt natur- och kulturcentrum och till dess är fotomuseet utflyttade. En ny byggnad med dagens priser skulle kosta minst 10-15 mkr. Om man ens lyckas få bygglov vid t ex LV4. Åter igen krävs det att politikerna tar reda på fakta och skapar trovärdiga kalkyler innan de kommer med sina förslag. Annars upplevde vi deras intresse i denna fråga som ganska tunt och kultur (konsthall, skaparverkstad för barn mm) tog de inte ens i sin mun. Bortsett från Mp. Det var även upplevelsen från flera i publiken efteråt.


När FNF pratar om en natur- och kulturcenter så pratar vi om en verksamhet som är igång året runt, som bidrar med något viktigt inom kunskap och lärande, som kan erbjuda natur, konst, god mat och aktiviteter både inomhus och utomhus. När politikerna pratar om det så låter det i stort sett som det vi ser på Fädriften nu. En låda med några skyltar.


M avslutade med att påtala att det som är bra med dessa debatter är att det blir tydligt att de inte är helt ensamma om att ta alla dessa beslut. Det finns alltid någon eller några som stöttar dem.

30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page