top of page

Månstorps Kungsgård - Annelund

Ett besök idag vid Gråkärr i naturområdet Månstorps Kungsgård - Annelund. När vi gav ut vår jubileumsbok "Härligast i världen" 2012 så skrev vi följande om detta vackra område strax nordost om Östra Grevie.

"Området har varit domänreservat men som sådant avvecklats i slutet av 1900-talet. Med visst stöd av länsstyrelsens naturvårdsplan föreslog FNF att det istället skulle förordnas som naturreservat. Markägarnas motstånd och länsstyrelsens begränsade resurser gjorde att det inte kunde realiseras. Biologiska naturvårdsvärden anfördes i nämnda plan som skäl för skyddet. Främst pekar man på ekdungar som inte bara är av vördnadsinbjudande ålder utan också de sydvästligaste i Skåne. Tät undervegetation av hagtorn, nypon och slån gör dem till goda viltbiotoper. Häckande glada och lärkfalk är kvalitetsbevis. Ogenomträngliga sumpmarker, Kratten kallat, är en av upprinnelserna till Sege å. I de täta snåren låter en kör av fågelsång med näktergal som dominant förgylla våren"

Det var lika fantastiskt idag.


14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page