top of page

Länsstyrelsen avslår dispens från strandskyddet

Förra året överklagade FNF det beslut som miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun tog gällande dispens från strandskyddet för utbyggnad av restaurang på Kämpingestranden. Vi ansåg att restaurangen växt orimligt mycket och att man inte följde de dispenser som redan hade delats ut. Bristande tillsyn från kommunens sida samt, vad som kan uppfattas som särintressen mellan politiker och tjänstemän, har gjort att frågan växt.


Länsstyrelsen skriver bland annat:


Strandskyddsdispens har lämnats för anläggande av spång vid två tidigare tillfällen för att säkerställa tillgänglighet till såväl stranden som till kiosk- /restaurangverksamheten. År 2018 beviljades dispens för att byta befintlig träspång till en tillgänglighetsanpassad träspång ner till vattnet, med en bredd om 1,8 meter (dnr 526-3691-2018, kommunens beslut MBN-2018-2). År 2019 gavs dispens för att bygga ihop den befintliga spången med verksamheten, genom att bygga spång på ett 2,4 meter brett område mellan verksamheten och spång som tidigare var sand (dnr 526-20483-2019, kommunens beslut MSn 2019/155). Åtgärden skulle syfta till att verksamheten skulle bli mer tillgänglig för alla. Mellanrummet var allemansrättsligt tillgängligt innan den nya spången byggdes och enligt ansökan skulle markanvändningen vara densamma efter. Länsstyrelsen konstaterar att verksamheten väsentligen förändrats de senaste fyra åren (se ortofoto i bilaga 2). Från att ha varit en enkel kiosk med tillhörande trädäck, där endast den yta som kioskbyggnaden upptog var otillgängligt för allmänheten (uppskattningsvis runt 60 kvadratmeter), så har verksamheten utvecklats till en restaurangverksamhet som ianspråktar ett avsevärt större markområde. (Länsstyrelsen)


Läs hela beslutet nedan


Beslut 526-10422-2022
.pdf
Ladda ner PDF • 302KB


48 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page