top of page

Kan Vellinge kommun bli ledande inom biologisk mångfald?


Den 12 maj startar Naturskyddsföreningen "Operation: Rädda bina". Där uppmanar man kommuner att anta en handlingsplan för att gynna bin och andra pollinatörer. Planen bör se över möjligheten att skapa fler blommande marker, sätta stopp för användning av kemiska bekämpningsmedel och prioritera ekologisk mat vid kommunala upphandlingar.

Vellinge Kommun har ett antal åtgärder på listan. Bland annat ska man bibehålla vägkanterna längs Stenbocks väg i Höllviken och vid Vellinge Campus-område finns ängsrutor och bi-hotell. Detta var en bra början för några år sedan. Men mer kan göras och tiden har gått. Vi har tidigare berättat här vad FNF anser och har gjort inom detta område. För snart två år sedan överlämnade vi en handlingsplan till Vellinge kommun och Trafikverket för de områden som vi anser måste skyddas från klippning och annan påverkan. Vi uppmanar även alla vägföreningar att se över vilken ängsmark och vägrenar man har. Ofta lite torrare områden som kan liknas vid strandängar eller mer fuktiga områden med delvis annan flora. Ofta finns där redan blommor på våren och sommaren men som man klipper bort. Kan vara mandelblomma, trift, blåklocka, smörblomma, blåmunkar eller klockljung. Men tänk även på att maskrosen är mycket viktig för pollinatörerna tidigt på våren när inte mycket annat blommar. Nässlorna är viktig för våra fjärilar. Man ska alltså inte klippa all ängsmark under vår och sommar utan spara ytor och klippa det under september/oktober istället, beroende på vilka arter man har. Har man möjlighet att slå gräset med slåtterbalk eller lie så är det allra bäst. Annars kan man sätta maskinen på en klipphöjd på 7-8 cm. Detta gör bland annat Gamla Haga vägförening i Skanör och det ger inte bara fler vackra blommor efter några år utan även mindre tjockt gräs när man tillför mindre gödning under året. Givetvis blir det även lägre kostnader för föreningen. Man ska gärna räfsa bort höet en vecka senare.

Här behöver Vellinge kommun bli ännu mer aktiva och klippa väsentlig mindre än vad man gör idag. Man behöver även informera bättre om varför man inte klipper så att invånare inte klagar på att det inte sköts och det ser "ostädat" ut. Naturen är inte städad och ska sällan vara det heller. Vi bor fortfarande i naturen tack och lov och mitt inne i centrumkärnorna behövs också natur.

Vad kan du själv göra? Att anlägga en egen liten blomsteräng på sin tomt är enkelt. Gräv ut några kvm, odla potatis där första året om jorden är för näringsrik, beställ rätt fröblandning från tex Pratensis.se. Slå sedan ängen på tidig höst och ta bort höet. Nästa vår och sommar blommar det igen. Det finns även andra typer av blomsterängar som inte kräver näringsfattig jord. Även här kan man läsa mer på http://www.pratensis.se/artikel/hur-anlaggs-angen

44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page