top of page

FNF värnar våra stränder

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (miljöbalken 7 kapitlet 13 §).

Vi har kunnat läsa i media att FNF yttrat sig mot att ge dispens från strandskyddet när en restaurang vill utvidga sin verksamhet på Kämpingestranden. En utbyggnad som med ny spång kommer bli ca 50 kvm. Vi kan läsa i en lokal gratistidning idag att utbyggnaden skulle vara hälften så stor, vilket då inte stämmer.

Som lokal förening med många medlemmar får vi löpande vittnesmål från boende i Höllviken som är oroliga över det höga slitaget av Kämpingestranden och Ljunghusenstranden. Då är inte en uppluckring av strandskyddet rätt väg att gå. Oavsett om det är mindre ingrepp. Men det kan även handla om att man rider och cyklar på klitterna vilket ökat senaste åren.

FNF kan inte och ska inte bedöma vilka ingrepp i strandskyddet som är acceptabelt eller ej. Vi anser inte att kommunen ska kunna ge några dispenser alls i syften som inte har att göra med att skydda och bevara stränderna och kustlinjen.

Det riskerar även att bli svårare för kommunen att säga nej till kommande ansökningar när man i vissa fall, helt utan tydliga riktlinjer, nästan slumpmässigt, utdelar dispenser. FNF kommer överklaga beslutet till Länsstyrelsen och kommer fortsätta verka för en mycket konsekvent linje när det kommer till att värna och vårda vår unika kustmiljö i Vellinge kommun.


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page