top of page

FNF i Lokaltidningen

FNF uttalar sig om skyddsvallen i nya numret av Lokaltidningen. Några förtydliganden kommer här eftersom artiklar i tidningar inte alltid tömmer ut alla ämnen av förklarliga skäl (plats).

Det primära problemet är givetvis stigande havsnivåer i kombination med floderna. Men eftersom floderna funnits i alla tider så har en strandnära och låglänt bebyggelse senaste seklet orsakat akuta problem. De äldre delarna av bebyggelsen ligger ofta mer höglänt eller var skyddade med tångvall.

I de ursprungliga reservatsföreskrifterna är man tydliga med att tångvallarna måste restaureras löpande (Se bilder från föreskrifterna nedan). Eftersom Falsterbonäsets landmassa expanderar mot väster så anser vi att det räcker med en restaurerad tångvall för att hålla ute högvattnet under ett dygn. Vågkraften tar sig inte så långt in på sträcka 2-7. Det krävs då inte en mur på 3 meter. Frågan kring fornminne eller kulturminne handlade mer om att vissa tångvallar både byggdes och hävdades så sent som fram till 1930-talet.


Frågan kring dagvatten grundar sig på en grundvattenproblematik som finns på Falsterbonäset. Enligt experter pressar höga havsnivåer upp grundvattnet och kraftiga regn i kombination skapar ytterligare problem som skyddsvallen inte hanterar. Här ser vi att kommunen vidtar åtgärder men frågan är om det är tillräckligt.


Läs artikeln här


https://etidning.lokaltidningen.se/p/vellinge/2022-08-13/r/2/2-3/2929/563721
Nedan utdrag från de ursprungliga reservatsföreskrifterna för Flommen27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page