top of page

En seger för strandskydd och allemansrätt

Ännu en seger för FNF och strandskyddet – eller rättare sagt två, de båda besluten kom idag!

Den planerade utbyggnaden av restaurang Strandtugg på Kämpingestranden stoppas. Det står klart sedan Mark- och miljödomstolen nu avkunnat dom i målen mellan FNF och Länsstyrelsen Skåne å ena sidan och Strandtuggs ägare och Vellinge kommun å den andra. Falsterbonäsets Naturvårdsförening har från början hävdat att det var fel av Vellinge kommun att bevilja Strandtugg dispens från strandskyddet för att kunna bygga ut restaurangbyggnaden mot norr. Domstolen instämmer och slår fast att dispensen strider mot såväl gällande detaljplan som strandskyddet och upphäver dispensen. I ett parallellt mål har Falsterbonäsets naturvårdsförening motsatt sig det bygglov för utbyggnad som Vellinge kommun beviljat. I den delen konstaterar Mark -och miljödomstolen att eftersom dispensen har upphävts finns det inte förutsättningar för ett bygglov.


Domen i sin helhet går att läsa nedan genom att klicka på den. Den ena rör frågan kring strandskyddsdispensen och detaljplanen och den andra bygglovet.
Växjö TR P 6003-22 Dom 2023-09-20
.pdf
Ladda ner PDF • 596KB


Växjö TR M 572-23 Dom 2023-09-20
.pdf
Ladda ner PDF • 974KB

124 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page