top of page

Bevara Ålajorden i Falsterbo!

Uppdaterat: 31 juli 2023

För en tid sedan skrev en av grundarna till FNF och naturdokumentärfilmaren, Mikael Kristersson, en insändare i dagstidningarna om naturområdet Ålajorden i Falsterbo. Bakgrunden var att ett förslag på lägenhetshus i området hade kommit upp i Kommunstyrelsen (KS). Nu avslog KS förslaget men alla partier var inte överens. Liberalerna ansåg i ett inlägg på Facebook att förslaget var bra medan M menade på att man kan bygga men det bör se annorlunda ut. Vi kommer därför publicera några inlägg här framåt om just Ålajorden och vi börjar med Mikaels insändare.

Bevara Ålajorden!

Intill Kärleksstigen mellan Skanör och Falsterbo ligger ett område som mina kamrater och jag kallade ”vildmarken” när vi växte upp på 1950-talet. Ett vildvuxet och ”ovårdat” område där rävar och grävlingar hade sina gryt, där det häckade sparvhök och kattuggla och där blandskog och björnbärssnår utgjorde en rik livsmiljö för en varierad sångfågelfauna.

Sedan dess har Näsets befolkning mer än tiodubblats och område efter område exploaterats och förtätats, medan den lilla "vildmarken” - kallad Ålajorden - utvecklats till en än mer skyddsvärd naturskog med en stor biologisk mångfald.

Faktum är att redan i generalplanen från 1975 tycktes politikerna värdera områdets natur högt, då det planerades ingå i en grön korridor mellan syskonstäderna. Så även i kommunens naturvårdsprogram från 2015 där man skriver; ”Falsterbo vång bildar tillsammans med de fastigheter som kallas för Ålajorden en grön spridningskorridor mellan Flommen och Skanörs ljung … och är en viktig uppehållsplats för vilt och fågel….detta område bör lämnas till fri utveckling…”

Vid naturvårdsföreningens politiker-utfrågning inför valet 2022 förklarade sig representanter för samtliga partier i Vellinge kommun vara restriktivt inställda till nya exploateringar och förtätningar på Näset och för att eventuell byggnation framför allt bör ske i de östra kommundelarna. Enligt undersökningar har 8 av 10 innevånare sökt sig till Näset huvudsakligen för dess naturvärden. Men detta till trots nu har en detaljplan för att bebygga en första del av Ålajorden presenterats i kommunstyrelsen!

Snälla förtroendevalda, Vellinge är en rik kommun och bör bevara sin största tillgång, naturen.

Mitt förslag; lös in de privata markägarna och avsätt Ålajorden som ett kommunalt naturreservat!

Mikael Kristersson Foto: Ålajordens skog, Mikael Kristersson31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page