top of page

Är Gläntan räddad?

Den 14 januari i år löpte det sk fastighetsöverlåtelseavtalet ut för natur- och friluftsområdet Gläntan vid Falsterbokanalen i Höllviken. Avtalet är endast giltigt om detaljplanen vunnit laga kraft senast två år från avtalsdagen. Inga av de politiska partierna har lyckats stoppa processen så här långt men tack vare att både FNF, grannar och vägsamfälligheter överklagat detaljplanen rörande 70 lyxbostäder i ett antal flervåningshus och en större verksamhetsanläggning, så har tiden nu löpt ut. Samtidigt har avtalsparterna förhållit sig passiva vilket gör att om det ska förlängas så måste det först föregås av en särskild process som måste vara transparent, lagenlig och demokratisk. Något vi nu kommer att bevaka.

Samtidigt ligger överklagan av detaljplanen fortfarande hos Mark- och miljööverdomstolen för att avgöra om den ska få prövning eller ej.


Vi hoppas givetvis att man avslutar hela projektet och låter området finnas kvar som ett av Höllvikens sista frilufts- och naturområden som inte är skyddade som naturreservat. Då kan även Ljungens Sjöscouter få lov att fortsätta med sin fina och viktiga verksamhet och inte bli utsparkade för att någon vill bli rik på att sälja lägenheter för 9 - 35 miljoner kronor (enligt prisuppgifter från Bjurfors).


Vi ska inte heller glömma att Vellinge kommun kom över marken billigt från kyrkan i början av 2000-talet för att fortsätta bevara det som ett område för allmänheten och Sjöscouterna att nyttja. Ingen trodde då att kommunen skulle svika det löftet.43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Komentarze


bottom of page