top of page
IMG_1602.jpg
296070476_5965968520090548_2488137960586140734_n.jpg

FNF har ett fint och givande samarbete med flera föreningar i Vellinge Kommun men även nationellt och internationellt. Med vissa genomför vi gemensamma aktiviteter och med andra handlar det mer om kunskapsutbyte eller att vi bara informerar boende och besökare om allt som finns att göra inom natur, kultur, konst och historia. För det finns ett mycket rikt utbud året runt och det är något vi tycker att fler ska upptäcka. Framförallt om man går runt och tycker att inget händer vintertid.

bottom of page