strandbaden.jpg

Vellinge kommun har elva naturreservat och fem Natura 2000. Vi har en världskänd fågellokal och i övrigt en fantastisk natur och flera idylliska och historiska samhällen med internationellt känd kultur- och byggnadshistoria. Det är detta Vellinge kommun handlar om. Den vackra kustlinjen med strandängar och sandskogar  i söder ställer sig i en vacker och intressant kontrast till det historiska åkerlandskapet i norr med sina böljande fält och glesbebyggda slätter.

 

Alla kända platser har ett nav där man samlas för att lära sig mer och i lugn och ro strosar runt i alla väder och fördjupar sig. Ett nav för HELA familjen. Oftast är det museum men nu är det naturum med konsthall. Falsterbo Strandbad bör därför handla om detta och inget annat. I Sverige finns det 32 naturum som tillsammans har över 1,8 miljoner besökare om året. Vellinge kommun avvecklade sitt. Varför frågade vi oss. Men fick inga svar.

 

Den politiska ledningen kommer nu med en mängd olika efterkonstruerade anledningar till nedläggningen. Vi tänker inte kommentera alla dessa här men kan bara beklaga att de flesta av dem inte grundar sig på fakta. Det vi vet är att Naturvårdsverkets Maano Aunapuu, chef för områdesskyddsenheten, uttalade sig i Sydsvenskan den 15 oktober 2020. 
 

Hur ser du på planerna att stänga naturum redan några år efter invigningen?
 

– Hade vi vetat det när kommunen ansökte om att etablera Naturum hade vi inte gått in med medel. Det blev felinvesterade pengar.
 

– Vi har utgått från det kommunen skrev i sin ansökan. Man litar ju på en offentlig aktör som beskriver hur man jobbar.
 

I underlaget som Vellinge skickade in till Naturvårdsverket beskriver man visionen att bygga upp en turistdestination, och locka besökare från när och fjärran.Falsterbonäsets Naturvårdsförening, Måkläppsföreningen, Skånes Ornitologiska Förening, Katastrofhjälp Fåglar & Vilt, lokala ledare Friluftsfrämjandet
 

1. Naturum är ett rikstäckande koncept som även är känt internationellt. Att Vellinge kommun, med flertalet naturreservat, Natura2000-områden och världskänd flyttfågelslokal, monterar ner ett naturum är givetvis inte bra. Vellinge kommun är även den första kommun att montera ner ett naturum

2. Att våra skolor och andra kommunala verksamheter har tillgång till ett naturum med välutbildad personal och stora ytor är viktigt för lärandet. Även att man som förälder kan erbjuda sina barn en lättsam och lekfull utflykt där man kan få hjälp med att lära sina barn mer om naturen. Samtidigt lär man sig även mer som vuxen. 

3. Falsterbo Strandbad är en kommunal fastighet. Vellinge kommun tog emot 5 mkr av Naturvårdsverket för att bygga upp naturum och därefter ger dom ett bidrag på ca 300 000 kr årligen.

Naturvårdsföreningarna anser att det mest naturliga är att Falsterbo Strandbad erbjuder en verksamhet som är öppen för alla och som har fokus på lokala intressen och tillgångar. Förslag som nått oss i vår kampanj under november-december 2020 var exempelvis att man kan komplettera med kommunens historia inom arkitektur. Även modern historia är efterfrågat och det finns en fantastisk fotosamling från hela kommunen att visa upp. Ett mysigt café som har öppet året runt och ett tillhörande bibliotek med litteratur inom just natur och kultur. Vad tycker du?

Det som genomförs nu innebär att det blir en mycket snävare verksamhet som inte har fokus på lärande och barn och ungdomar. Det finns ingen lokal förankring och verksamheten kommer ta ut inträde på 182 kr. Hyran ska även subventioneras av kommunen vilket då betalas av kommunens skattebetalare. Detta anser vi är fel väg att gå och den påstådda besparingen är ytterst marginell.

Hur röstar jag?

Du kommer att få ett röstkort med posten senast 26 maj.
 

Du kommer att kunna förtidsrösta 27 maj-4 juni i två lokaler, en i Vellinge och en i Skanör/Falsterbo. Ambulerande röstmottagning kommer även att erbjudas med en mobil lösning på olika plats i kommunen. Tid och plats kommer att publiceras på vellinge.se.
 

Du kommer också att kunna rösta på valdagen i sju olika lokaler i kommunen, en i Falsterbo, en i Skanör, en i Ljunghusen, två i Höllviken och två i Vellinge. Det kommer stå på ditt röstkort var du kan rösta. Tiden för röstning är kl. 8-20 den 6 juni.

2

Varför både naturum och konsthall?

Vi anser att naturum och konsthall utgör ett unikt koncept där verksamheterna ofta går samman med varandra. Det är även bra att erbjuda barn och ungdomar lärande inom både natur och kultur samtidigt.

3

Varför just Strandbaden

Strandbaden är dels ombyggd och anpassad för att innehålla naturum och konsthall. Utöver det så har Strandbaden en unik placering nära både hav och naturreservat samt Skanörs Ljung. Den stora ytan är otroligt viktig också för att kunna inrymma en restaurang i anslutning till verksamheterna. 

4

Vem får rösta?

  • Du som fyller 18 år senast på folkomröstningsdagen

  • Du som är svensk medborgare och folkbokförd i Vellinge kommun

  • Du som är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och folkbokförd i Vellinge

  • Du som är medborgare i något annat land eller statslös och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före folkomröstningen samt folkbokförd i Vellinge kommun.

5

Jag bor i utlandet eller på annat ort i Sverige, men är folkbokförd i Vellinge

​Nej, det kan du inte. Det brukar man inte kunna göra vid kommunala folkomröstningar eftersom man saknar det nätverket man brukar ha vid allmänna val. Kommunfullmäktige har beslutat att genomförandet inte ska hantera de personer som är folkbokförda i kommunen och som har en särskild postadress i utlandet.

6

Kan jag rösta digitalt?

​Nej. Anledningen till att du inte kan rösta på annat sätt än i en röstlokal i Sverige är att röstning via internet i nuläget inte bedöms som tillräckligt säkert, varken utifrån tekniskt perspektiv eller utifrån möjligheten att säkerställa valhemligheten. En grundläggande förutsättning i en demokrati är att valen ska vara fria och hemliga, alltså att ingen ska se hur just du röstar. Det går inte att veta om du får några påtryckningar att rösta på ett visst sätt om du gör det på distans.

7

Kan jag rösta via bud?

Under folkomröstningen går det bra att använda sig av så kallad budröstning. Röstberättigade i riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten eller den som annars känner oro inför nära kontakter med andra personer uppmanas att budrösta.
 

Som bud godkänns närstående, anhöriga, anställd på häkte/kriminalvårdsanstalt, vårdare eller motsvarande. Vid denna folkomröstning innebär det att till exempel granne, familj, hemtjänstpersonal, personal på äldreboende med mera är godkänt bud.

Budröst kan avläggas såväl under förtidsröstningen som under omröstningsdagen. Material för budröstning kommer att finnas i förtidsröstningslokalerna och på kommunhuset två veckor före omröstningsdagen, samt i alla omröstningslokaler på omröstningsdagen.

FOLKOMRÖSTNING

6 JUNI

Vanliga frågor och svar

För fullständig information besök Vellinge kommuns hemsida här