ny logga_6 juni.png

Varför ska jag rösta?

Först och främst, detta är ingen kostnadsfråga för kommunen. Verksamheterna hade cirka 50 000 besökare om året och kostade 3 promille av kommunens totala budget på 2 miljarder kronor. Då är inte intäkterna från dessa besökare inräknade. Övriga 10 000 besökare har enbart besökt restaurangen eller toalettbesök Turistbyrån avvecklades redan tidigare. Samtidigt finns det många som besökte naturums aktiviteter utan att gå in i lokalen. Tyvärr sprider styrande politiker nu felaktig och vilseledande information för att få väljarna att tro att det var extremt kostsamma verksamheter som inte hade några besökare. Att besöken minskade vintertid är normalt och kommunens engagemang i att låta naturum ha ännu närmare samarbete med skolorna kunde varit bättre.

Men det är ju redan uthyrt!?
 

Ja det stämmer. Kommunledningen hyrde ut Strandbaden till en annan aktör trots att över 4 000 kommuninvånare hade signerat protesten och en folkomröstning i frågan var i stort sett klar. Enligt oss och många andra är detta djupt omoraliskt och odemokratiskt. Det står däremot klart att det avtal som finns nu kan sägas upp och hyresgästen får ersättning antingen för förlorade intäkter eller utlagda omkostnader. Restaurangen omfattas inte av frågan utan kan givetvis finnas kvar och har ett separat avtal. Hur tråkigt detta än är så kan vi inte acceptera att vår lokala demokrati ska åsidosättas i frågor som inte ens är av akut natur.

Handlar detta om mer än bara naturum och konsthall?

Ja det får vi säga att det gör. Det handlar om att man inte diskuterade med någon innan man avvecklade, man försökte inte finna alternativa lösningar. Man hyrde snabbt ut det även ifall protesterna växte och tusentals namnunderskrifter lokalt var insamlade.

Men detta är även ännu ett exempel på den politiska ledningens ointresse för vår natur och kultur. När man avvecklar naturum samtidigt som man försöker bygga höghus och villamattor i naturområdet i norra Ljunghusen, Kanalskogen och på oersättlig jordbruksmark i östra Höllviken, så talar det sitt tydliga språk.

Vellinge kommun har elva naturreservat och fem Natura 2000. Vi har en världskänd fågellokal och i övrigt en fantastisk natur och flera idylliska och historiska samhällen med internationellt känd kultur- och byggnadshistoria. Det är detta Vellinge kommun handlar om. Den vackra kustlinjen med strandängar och sandskogar  i söder ställer sig i en vacker och intressant kontrast till det historiska åkerlandskapet i norr med sina böljande fält och glesbebyggda slätter. Att samla kunskapen om allt detta på en plats är en självklarhet.

"Naturen ska inte bara upplevas och nyttjas, den måste även förstås och värnas. Här har Vellinge kommun en viktig uppgift och en lång uppförsbacke"

 

Skolorna i Vellinge kommun har svårt att hitta pedagoger som både har tillräckligt fördjupad utbildning inom natur men även kunskap om naturen i vår kommun. Naturum hjälpte dem med att fylla dessa luckor. Utställningen var även uppbyggd på ett sätt så att alla våra duktiga pedagoger men även föräldrar och mor-farföräldrar kunde lära barn och ungdomar mer om hur man vårdar och värnar allt det vi älskar att uppleva. Samtidigt som man lärde sig mer själva.

"Alla kända platser har ett nav där man samlas för att lära sig mer och i lugn och ro strosar runt i alla väder och fördjupar sig. Ett nav för HELA familjen"

 

Oftast är det museum men nu är det naturum med konsthall. Falsterbo Strandbad bör därför handla om detta och inget annat. I Sverige finns det 32 naturum som tillsammans har över 1,8 miljoner besökare om året. Vellinge kommun avvecklade sitt. Varför frågade vi oss. Men fick inga svar.Falsterbonäsets Naturvårdsförening, Måkläppsföreningen, Skånes Ornitologiska Förening, Katastrofhjälp Fåglar & Vilt, lokala ledare Friluftsfrämjandet

Hur röstar jag?

Du kommer att få ett röstkort med posten senast 26 maj.
 

Du kommer att kunna förtidsrösta 27 maj-4 juni i två lokaler, en i Vellinge och en i Skanör/Falsterbo. Ambulerande röstmottagning kommer även att erbjudas med en mobil lösning på olika plats i kommunen. 
 

Du kommer också att kunna rösta på valdagen i sju olika lokaler i kommunen, en i Falsterbo, en i Skanör, en i Ljunghusen, två i Höllviken och två i Vellinge. Det kommer stå på ditt röstkort var du kan rösta. Tiden för röstning är kl. 8-20 den 6 juni. Läs mer på kommunens hemsida genom att TRYCKA HÄR

2

Varför avvecklades verksamheterna

Det är en bra fråga. Tyvärr sprider det sig att man avvecklade pga höga kostnader men det stämmer inte. Det kan man läsa i intervjun med kommunalrådet Carina Wutzler HÄR

 

Citat från intervjun
 

– Falsterbo Strandbad har hållit sig till den budget de har fått. De genererar inte lika mycket intäkter som kostnaden, men Naturum och konsthall har inte heller varit tänkta att gå plus minus noll, säger Carina Wutzler, som menar att ekonomin inte har påverkat planerna att stänga verksamheten.

Naturum och konsthall kostade 5.8 mkr/år. Då är inte intäkterna som 60 000 besökare per år genererar avräknat. Detta motsvarar i jämförelse 160 kr/invånare och år eller 3 promille av kommunens budget på 2 miljarder.

3

Varför just Strandbaden

Falsterbo Strandbad är en kommunalt ägd fastighet. Vellinge kommun tog emot 5 mkr av Naturvårdsverket för att bygga upp naturum och därefter ger dom ett bidrag på ca 300 000 kr årligen.

Naturvårdsföreningarna anser att det mest naturliga är att Falsterbo Strandbad erbjuder en verksamhet som är öppen för alla och som har fokus på lokala intressen och tillgångar, med främsta fokus på barn och ungdomars lärande. Förslag som nått oss i vår kampanj under november-december 2020 var exempelvis att man kan komplettera med kommunens historia inom arkitektur. Även modern historia är efterfrågat och det finns en fantastisk fotosamling från hela kommunen att visa upp. Ett mysigt café som har öppet året runt och ett tillhörande bibliotek med litteratur inom just natur och kultur. Vad tycker du?

Det som genomförs nu innebär att det blir en mycket snävare verksamhet som inte har fokus på lärande och barn och ungdomar. Det finns ingen lokal förankring och verksamheten kommer ta ut inträde på 182 kr. Hyran ska även subventioneras av kommunen vilket då betalas av kommunens skattebetalare. Detta anser vi är fel väg att gå och den påstådda besparingen är ytterst marginell.

4

Varför både naturum och konsthall?

Vi anser att naturum och konsthall utgör ett unikt koncept där verksamheterna ofta går samman med varandra. Det är även bra att erbjuda barn och ungdomar lärande inom både natur och kultur samtidigt.

5

Jag vill hjälpa till! Hur gör jag?

Det är vi glada för och vi har nu över 60 frivilliga som jobbar med kampanjen varje dag. Det vi behöver mest hjälp med nu är att man pratar med minst två vänner i kommunen om frågan och förklarar varför du anser att naturum och konsthall ska vara kvar samt att det är ett val i frågan 6 juni.

För presskontakt ring 0702-211092 eller mejla på naturum.konsthall@gmail.com

Vanliga frågor och svar

Vill du fråga oss något mer om valet och vår ståndpunkt eller fakta i frågan? Mejla oss på naturum.konsthall@gmail.com