evighetsträd.jpg

EVIGHETSTRÄD.

Här hittar du Vellinge kommuns 13 evighetsträd
Utnämnda 2010-06-14 av Falsterbonäsets Naturvårdsförening och diplomerade av Naturskyddsföreningen i Skåne.  Känner du till något "evighetsträd" i kommunen som inte är med på listan ännu? Kontakta oss gärna på info@falsterbonaset.se och berätta mer!
 

Evighetsträd är ett spännande ord men självklart något missvisande: inget lever som bekant för evigt. Men ekar och tallar kan leva i åtminstone 800 år, många andra trädslag kanske 500 år, vilket ur vår synvinkel kan kännas som en evighet. Så gamla träd är idag mycket sällsynta i det skånska landskapet. De som trots allt finns utgör ett imponerande och viktigt inslag i landskapsbilden och är ovärderliga för den biologiska mångfalden.
 

Under 1990- till början av 2000-talet arbetade Naturskyddsföreningen med det så kallade Evighetsträdsprojektet. Detta gick ut på att på frivillig basis bevara och sätta av både riktigt grova och gamla träd såväl som träd av medelålder. Målet var att arbeta in evighetsträdsbegreppet hos markägare så att de i större utsträckning än idag värnar om äldre träd genom att de blir medvetna om och stolta över den biologiska mångfald de har på sina marker. Många av Naturskyddsföreningens kretsar såväl som enskilda medlemmar arbetade med inventering, diplomering och kontakt med markägare. På detta sätt hoppades vi visa de stora naturvärden som stora och äldre träd har. För varje träd som inventerades upprättades ett protokoll med uppgifter om trädslag, omkrets, antal träd, insekter med mera.

1. Evodia velutina, Studentgården i Skanör

Kyrkogatan 3, Skanör
Nedsågad vintern ca 2015, nya exemplar växer och blommar. Blommar rikligt sensommar/höst och drar till sig mängder av insekter. Släkt med vinruta. Trädet står ca 5 meter in i trädgården. Omkrets vid bas 450 cm, 4 stammar, störst i Skandinavien, ca 100 år.

Markägare Akademiska föreningen Lund, Mottagare Sebastian Jerneck, Anm. Christina Cederblad

2. Ek, Hotell Gässlingen, Skanör

Trädet står öster om hotellbyggnaden och har med stor säkerhet varit gårdens vårdträd. Ekar kan bli
800-900 år gamla. Omkrets 470 cm, nyligen beskuret p.g.a. fara för självavstötning av grenar, ca 400-
500 år.

Markägare Lars Wilander, Hotell Gässlingen Skanör, Mottagare Christian Wilander, Anm. FNF

3-4. Ekar vid Bagarbacken i Skanör

2-3 träd varav 2 träd rakt norr om Bagers sträte, Skanör. Träden står utefter gångvägen norr om Lagmanshejdan i Skanör, I den magra Skanörsjorden växer de långsamt. Sparas för den biologiska mångfaldens skull. Omkrets 300 cm och 330 cm,

ca 150-200 år.

5-6. Knäckepilar, 2 träd, Skanör

Träden står på grönområdet mellan Tröskevägen och Plogvägen i Skanör. Två ovanligt gamla och
friska pilar. De är kraftigt hamlade (med motorsåg?), får nu extra skydd. Omkrets 350 cm och 463 cm,
ca 100 år.

7. Bok, Västergatan 66, Skanör

Trädet syns från gatan. Markägaren vill gärna spara det gamla trädet som ger karaktär åt omgivningen. Omkrets 200 cm, ca 100 år, privat trädgård.

 

Markägare Katarina Hörlin Hartmann, Mottagare och anm. Paul Hörlin

8-10. Bokar, 3 träd i Falsterbo stadspark

Träden växer i dungar i södra delen av parken. Vid en inventering gjord år 2009 fanns 160 grova bokar i parken. Träden är planterade som skydd mot sandflykt i slutet av 1800-talet.

Omkrets 300-350 cm, 100 – 125 år, enstaka träd 150 år.

 

Markägare Vellinge Kommun, Mottagare Lisa Johansson stadsträdgårdsmästare, Anm. FNF

11. Blodbok, Stora Hammars Kyrka

Trädet står norr om kyrkan och används som minneslund. Omkrets vid bas 677 cm, flera stammar, mycket imponerande, 200-250 år.

 

Markägare Höllvikens församling, Mottagare Susann Persson, Anm. Birgitta Cervin

12. Blodbok, Rängs prästgård vid Rängs kyrka

I trädgården finns också flera stora kastanjer och ekar. Omkrets 360 cm, 200 år. Trädet står mitt framför prästgårdsbyggnaden.

 

Markägare Höllvikens församling, Mottagare Susann Persson, Anm. Birgitta Cervin

13. Bok, Östergatan 33, Vellinge

Trädet står i tomthörnet i SV. Grannen har också ett vackert vårdträd. Omkrets 285 cm, ca 125 år, privat trädgård.

 

Markägare Lisbeth Torne, Mottagare och anm. Lisbeth Torne

download_edited.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
skanor

Describe your image